Garanti

Våra garantier

När du köper bil av ett MRF-företag, som LindHill, får du vår exklusiva MRF-garanti. Det är bara MRF-anslutna bilföretag som har rätt att lämna MRF-garanti, en av branschens tryggaste för kunden.

begagnade bilar ingår MRF-garanti utan kostnad enligt nedanstående.

MRF-garanti

MRF-garanti 6 månader

Bilen har gått högst 5 000 mil och är högst 3 år (36 månader) gammal när du köper den. Garantin gäller i sex månader, dock högst 1 000 mil.

MRF-garanti 3 månader

Bilen har gått högst 10 000 mil och är högst 6 år (72 månader) gammal när du köper den. Garantin gäller i tre månader, dock högst 500 mil.

Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren för MRF-garantin.

MRF Trafiksäkerhetsgaranti

3 månader, dock högst 300 mil

För bilar som är mer än 6 år (72 månader) gamla eller gått mer än 10 000 mil och vars pris är minst 50 000 kr.

1 månad, dock högst 100 mil

För övriga bilar vars pris är under 50 000 kr.

Bilens ålder räknas utifrån dagen för första registrering, d v s när bilen togs i bruk.

Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren för MRF trafiksäkerhetsgaranti

MRFs Varudeklaration

När du köper en begagnad bil så finns det alltid en varudeklaration. Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Om det finns fel och brister på bilen så ska det framgå av varudeklarationen. Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det “N = normalt skick” på varudeklarationen, så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna, men ändå bedömas ha normal funktion. ”O = osäker funktion” vilket innebär en viss försämring jämfört med normal funktion.

 

Utökad garanti mot extra kostnad

Extra trygghet med utökad garanti – för dig som vill ha ytterligare säkerhet! Vi erbjuder dessutom möjlighet att köpa till extra garanti. Garantin tecknas via Garanti direkt/Solid.

Garanti Large
Large är förmodligen den mest omfattande garantin för begagnade bilar på marknaden.
I princip är det bara delar som omfattas av normal service och underhåll som inte ingår i Large. Denna garanti går att få på bilar som är max 7 år och har en körträcka på max 12 000 mil.

Garanti Medium­­­­
Medium är en blandning av Large och Small och passar bra in på bilar som inte kvalificerar sig för Large pga ålder och/eller körsträcka. Denna garanti går att få på bilar som är max 10 år och har en körträcka på max 17 000 mil.

Garanti Small
Small är utformad för dig som köper en något äldre bil och/eller med högre körsträcka. Small omfattar de väsentligaste delarna i bilens drivlina. Denna garanti går att få på bilar som är max 15 år och har en körsträcka på max 22 000 mil.

För information om Garanti Direkts villkor, prata med din säljare på LindHill eller ta del av informationen på garantidirekt.se